Tổng hợp các sản phẩm Học Viện Quân Y và chương trình ưu đãi

nhathuocvienquany.com

Tổng hợp các sản phẩm Học Viện Quân Y và chương trình ưu đãi BẢNG TỔNG HỢP SẢN PHẨM VÀ CHƯƠNG TRÌNH ƯU ĐÃI:

(Áp dụng từ 1 tháng 1 năm 2021)

 

1. Sâm ngọc linh đông trùng hạ thảo (hộp 60 viên)

NANO ROCORI

CHƯƠNG TRÌNH ƯU ĐÃI VIÊN UỐNG SÂM NGỌC LINH ĐÔNG TRÙNG HẠ THẢO

 

Ưu đãi chúc mừng năm mới 2020. Mua 2 hộp Sâm ngọc linh đông trùng hạ thảo: 820.000đ + Tặng ngay thêm 1 hộp trà bogatra/ tam thất xạ đen

Ưu đãi chúc mừng năm mới 2020. Mua 3 hộp Sâm ngọc linh đông trùng hạ thảo: 1.170.000đ + Tặng ngay thêm 2 hộp trà bogatra/ tam thất xạ đen

Ưu đãi chúc mừng năm mới 2020. Mua 4 hộp Sâm ngọc linh đông trùng hạ thảo: 1.520.000đ + Tặng ngay thêm 3 hộp trà bogatra/ tam thất xạ đen

Ưu đãi chúc mừng năm mới 2020. Mua 5 hộp Sâm ngọc linh đông trùng hạ thảo: 1.850.000đ + Tặng ngay thêm 4 hộp trà bogatra/ tam thất xạ đen

 

 

 

 

Lưu ý: Combo 5 hộp Viên Uống Sâm ngọc linh đông trùng hạ thảo có giá tốt nhất là 370.000đ/h + tặng 4 hộp trà

 

2. Nano Curcumin HVQY (hộp 30 viên)

NANO curcumin hvqy

CHƯƠNG TRÌNH ƯU ĐÃI  NANO CURCUMIN HVQY

 

Ưu đãi chúc mừng năm mới 2020. Mua 4 hộp Nano Curcumin HVQY: 800.000đ - Tương đương 200k/h

Ưu đãi chúc mừng năm mới 2020. Mua 8 hộp Nano Curcumin HVQY: 1.520.000đ - Tương đương 190k/h.

Ưu đãi chúc mừng năm mới 2020. Mua 12 hộp Nano Curcumin HVQY: 2.160.000đ + Tương đương 180k/h

Ưu đãi chúc mừng năm mới 2020. Mua 24 hộp Nano Curcumin HVQY: 3.840.000đ + Tương đương 160k/h

 

 

 

 

Lưu ý: Combo 24 hộp  Nano curcumin HVQY có giá tốt nhất là 160.000đ/h

 

3. Nano Curcumin tam thất xạ đen (hộp 30 viên)

NANO curcumin tam thất xạ đen

CHƯƠNG TRÌNH ƯU ĐÃI  NANO CURCUMIN TAM THẤT XẠ ĐEN

 

Ưu đãi chúc mừng năm mới 2020. Mua 4 hộp Nano Curcumin TTXD: 880.000đ - Tặng 1h trà tam thất xạ đen

Ưu đãi chúc mừng năm mới 2020. Mua 8 hộp Nano Curcumin TTXD: 1.600.000đ - Tặng 2h trà tam thất xạ đen.

Ưu đãi chúc mừng năm mới 2020. Mua 12 hộp Nano Curcumin TTXD: 2.160.000đ + Tương đương 180k/h

Ưu đãi chúc mừng năm mới 2020. Mua 24 hộp Nano Curcumin TTXD: 3.840.000đ + Tương đương 160k/h

 

 

 

 

Lưu ý: Combo 24 hộp  Nano curcumin TTXD có giá tốt nhất là 160.000đ/h4. Nano Curcumin Tam Thất Xạ Đen Plus: (hộp 30 viên).

Nano curcumin tam thất xạ đen plus

CHƯƠNG TRÌNH ƯU ĐÃI NANO CURCUMIN TAM THẤT XẠ ĐEN PLUS

 

Ưu đãi chúc mừng năm mới 2020. Mua 4 hộp Nano Curcumin TTXD Plus: 1.160.000đ + Tặng 1 hộp trà tam thất xạ đen

Ưu đãi chúc mừng năm mới 2020. Mua 8 hộp Nano Curcumin TTXD Plus: 2.240.000đ + Tặng 2 hộp trà tam thất xạ đen

Ưu đãi chúc mừng năm mới 2020. Mua 12 hộp Nano Curcumin TTXD Plus: 3.240.000đ + Tặng 3 hộp trà tam thất xạ đen

Ưu đãi chúc mừng năm mới 2020. Mua 16 hộp Nano Curcumin TTXD Plus: 4.240.000đ + Tặng 4 hộp trà tam thất xạ đen

 

 

 

 

Lưu ý: Nano Curcumin TTXD Plus có giá tốt nhất là 240.000đ/h khi mua 24 hộp

5. Nano Fucomin Học Viện Quân Y: (hộp 30 viên)

Nano curcumin tam thất xạ đen plus

CHƯƠNG TRÌNH ƯU ĐÃI NANO FUCOMIN

 

Ưu đãi chúc mừng năm mới 2020. Mua 4 hộp Nano Fucomin: 1.235.000đ + Tặng 1 hộp trà tam thất xạ đen

Ưu đãi chúc mừng năm mới 2020. Mua 8 hộp Nano Fucomin: 2.392.000đ + Tặng 2 hộp trà tam thất xạ đen

Ưu đãi chúc mừng năm mới 2020. Mua 12 hộp Nano Fucomin: 3.354.000đ + Tặng 3 hộp trà tam thất xạ đen

Ưu đãi chúc mừng năm mới 2020. Mua 16 hộp Nano Fucomin: 4.260.000đ + Tặng 4 hộp trà tam thất xạ đen

 

 

 

 

Lưu ý: Nano Fucomin có giá tốt nhất là 244.000đ/h khi mua 24 hộp


6. Tỏi Đen Một Nhánh Học Viện Quân Y: (hộp 200g).

Nano curcumin tam thất xạ đen plus

CHƯƠNG TRÌNH ƯU ĐÃI  ĐEN MỘT NHÁNH HỘP 200G

 

Ưu đãi chúc mừng năm mới 2020. Mua 2 hộp giảm còn 340k/h. Tổng tiền 680k, miễn phí giao hàng toàn quốc

Ưu đãi chúc mừng năm mới 2020. Mua 3 hộp giảm còn 320k/h. Tổng tiền 960k, miễn phí giao hàng toàn quốc

Ưu đãi chúc mừng năm mới 2020. Mua 5 hộp giảm còn 290k/h. Tổng tiền 1.450k + Tặng 1h bogatra, miễn phí giao hàng toàn quốc

Ưu đãi chúc mừng năm mới 2020. Mua 10 hộp giảm còn 300k/h. Tổng tiền 3000k + Tặng 1h tỏi đen 200g, miễn phí giao hàng toàn quốc

 

 

 

 

Lưu ý: Tỏi đen một nhánh học viện quân y hộp 200g có giá tốt nhất là 272.000đ/h khi mua 10 hộp


7. Tỏi Đen Học Viện Quân Y: (hộp 500g)

Nano curcumin tam thất xạ đen plus

CHƯƠNG TRÌNH ƯU ĐÃI  ĐEN NHIỀU NHÁNH HVQY HỘP 500G

 

Ưu đãi chúc mừng năm mới 2020. Mua 2 hộp giảm còn 550k/h. Tổng tiền 1.100k, miễn phí giao hàng toàn quốc.

Ưu đãi chúc mừng năm mới 2020. Mua 3 hộp giảm còn 525k/h. Tổng tiền 1.575k, miễn phí giao hàng toàn quốc.

Ưu đãi chúc mừng năm mới 2020. Mua 4 hộp giảm còn 515k/h. Tổng tiền 2.060k, miễn phí giao hàng toàn quốc.

Ưu đãi chúc mừng năm mới 2020. Mua 5 hộp giảm còn 500k/h. Tổng tiền 2.500k, miễn phí giao hàng toàn quốc

 

 

 

 

Lưu ý: Tỏi đen NHIỀU nhánh học viện quân y hộp 500g có giá tốt nhất là 490.000đ/h khi mua 10 hộp8. Thanh đường Gamosa Học Viện Quân Y: (hộp 60 viên)

thanh đường gamosa - ổn định đường hiệu quả

CHƯƠNG TRÌNH ƯU ĐÃI THANH ĐƯỜNG GAMOSA

 

Ưu đãi chúc mừng năm mới 2020. Mua 2 hộp thanh đường gamosa: 500.000đ + Tặng ngay 1 hộp bogatra

Ưu đãi chúc mừng năm mới 2020. Mua 4 hộp thanh đường gamosa: 960.000đ + Tặng ngay 2 hộp bogatra

Ưu đãi chúc mừng năm mới 2020. Mua 6 hộp thanh đường gamosa: 1.290.000đ + Tặng ngay 3 hộp bogatra

Ưu đãi chúc mừng năm mới 2020. Mua 12 hộp thanh đường gamosa: 2.340.000đ + Tặng ngay 5 hộp bogatra

 

 

 

 

Lưu ý: Thanh đường gamosa có giá tốt nhất là 180.000đ/h

9. Định tâm an giấc Học Viện Quân Y: (hộp 30 viên)

Định tâm an giấc - cho giấc ngủ an lành

CHƯƠNG TRÌNH ƯU ĐÃI ĐỊNH TÂM AN GIẤC

 

Ưu đãi chúc mừng năm mới 2020. Mua 2 hộp Định tâm an giấc: 660.000đ + Tặng 1 hộp Amitaka

Ưu đãi chúc mừng năm mới 2020. Mua 4 hộp Định tâm an giấc: 1.400.000đ + Tặng thêm 1 hộp + Tặng 2 hộp Amitaka

Ưu đãi chúc mừng năm mới 2020. Mua 6 hộp Định tâm an giấc: 2.100.000đ + Tặng thêm 2 hộp + Tặng 3 hộp Amitaka

Ưu đãi chúc mừng năm mới 2020. Mua 10 hộp Định tâm an giấc: 3.500.000đ + Tặng thêm 4 hộp + Tặng 5 hộp Amitaka

 

 

 

 

Lưu ý: Định tâm an giấc có giá tốt nhất là 250.000đ/h khi mua gói 10 hộp.

10. Nano curcumin HP (hộp 30 viên)

Nano curcumin hp - Chuyên biệt cho bệnh nhân viêm loét dạ dày hp hiệu quả cao

CHƯƠNG TRÌNH ƯU ĐÃI NANO CURCUMIN HP

 

Ưu đãi chúc mừng năm mới 2020. Mua 4 hộp Nano Curcumin HP: 1.140.000đ + Tặng 1 hộp trà dạ dày Dahatala

Ưu đãi chúc mừng năm mới 2020. Mua 8 hộp Nano Curcumin HP: 2.280.000đ + Tặng 1h Nano Curcumin HP + Tặng 2 hộp trà dạ dày Dahatala

Ưu đãi chúc mừng năm mới 2020. Mua 12 hộp Nano Curcumin HP: 3.420.000đ + Tặng 2h Nano Curcumin HP + Tặng 3 hộp trà dạ dày Dahatala

Ưu đãi chúc mừng năm mới 2020. Mua 16 hộp Nano Curcumin HP: 4.350.000đ + Tặng 3h Nano Curcumin HP + Tặng 4 hộp trà dạ dày Dahatala

 

 

 

 

Lưu ý: Nano Curcumin HP có giá tốt nhất là 220.000đ/h khi mua 24 hộp.

11. Unti-k Học Viện Quân Y: (hộp 60 viên)

Nano curcumin hp - Chuyên biệt cho bệnh nhân viêm loét dạ dày hp hiệu quả cao

CHƯƠNG TRÌNH ƯU ĐÃI UNTI-K

 

Ưu đãi chúc mừng năm mới 2020. Mua 2 hộp giảm còn 490k/h. Tổng tiền 980k + Tặng 1h trà TTXĐ, miễn phí giao hàng toàn quốc.

Ưu đãi chúc mừng năm mới 2020. Mua 4 hộp giảm còn 450k/h. Tổng tiền 1.800k + Tặng 2h trà TTXĐ, miễn phí giao hàng toàn quốc.

Ưu đãi chúc mừng năm mới 2020. Mua 06 hộp + tặng 1 hộp. Tổng tiền 2.600k, tương đương 371k/h, miễn phí giao hàng toàn quốc.

Ưu đãi chúc mừng năm mới 2020. Mua 12 hộp + tặng 2 hộp. Tổng tiền 4.900k, tương đương 350k/h, miễn phí giao hàng toàn quốc.

 

 

 

 

Lưu ý: Unti-K Học Viện Quân Y có giá tốt nhất là 340.000đ/h khi mua 14 hộp.

 

VÀ NHIỀU ƯU ĐÃI KHÁC...

TAG

NHÀ THUỐC VIỆN QUÂN Y


Địa chỉ GD: Cổng viện 103, Phùng Hưng, Hà Đông, HN
Hotline  0988 77 1616
Email: sale.vienquany@gmail.com
Website: www.nhathuocvienquany.com
  Text:Nhà Thuốc Viện Quân Y | Sản Phẩm HVQY
scroll